2015-03-19

Rawicka Biblioteka Publiczna

ul. Targowa 1 63-900 RAWICZ
Dyrektor: Mirosława Potkowska
Tel. +48 545 20 04 Tel. kom. 519 518 577
e-mail: biblioteka@rawicz.pl  
Strona internerowa: www.biblioteka.rawicz.pl


Na terenie miasta i gminy Rawicz sieć biblioteczna przedstawia się następująco:
 
Rawicka Biblioteka Publiczna
  • Gromadzenie i Opracowanie zbiorów
  • Wypożyczalnia dla Dorosłych
  • Czytelnia d. Lokalny Punkt Informacji Europejskiej
  • Oddział dla Dzieci i Młodzieży
  • 2 filie miejskie: Filia Nr 2 (ul. Staszica 4a działa wspólnie z Oddziałem dla Dzieci) Filia Rawicz – Sarnowa (Rynek – Ratusz) 4 filie wiejskie: Filia Sierakowo (ul. Przyjemskiego 15) Filia nr 1 Dędno Polskie (były budynek szkoły podstawowej)  Filia Słupia Kapitulna (Dom Strażaka) Filia Zielona Wieś(Szkoła Podstawowa)
Rawicka Biblioteka Publiczna rozpoczęła swoją działalność 19 lutego 1948 roku z inicjatywy ówczesnych władz oświatowych, jako pierwsza Biblioteka Publiczna w dziejach miasta, a także pierwsza Biblioteka Publiczna uruchomiona po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej na terenie obecnego miasta i gminy Rawicz. W chwili obecnej Rawicka Biblioteka Publiczna działa na terenie całego powiatu rawickiego poprzez Bibliotekę główną mieszczącą się w Domu Kultury ul. Targowa 1, Oddział dla Dzieci oraz 6 filii . Zbiory Biblioteki to ponad 135 tysięcy książek 1016 zbiorów specjalnych oraz 27 tytułów czasopism, 190 czasopism oprawnych. Coroczny zakup książek waha się w granicach 3.000 ks. W doborze księgozbioru szczególny nacisk kładzie się na potrzeby młodzieży uczącej i studiującej, w tym też wprowadzono ”specjalny zeszyt ”, w którym czytelnicy mogą wpisać swoje potrzeby i uwagi na temat zakupu książek. Obecnie w dobie reformy szkolnictwa, gdy zmienia się kanon lektur szkolnych staramy się w miarę możliwości kompletować nowe tytuły . W skład naszego księgozbioru wchodzi również wydawnictwo regionalne, dotyczące naszego miasta i powiatu, który jest systematycznie uzupełniany, tworzone są również kartoteki jak również wycinki prasowe. Rawicka Biblioteka Publiczna z roku na rok notuje coraz większą liczbę osób korzystających z naszych placówek. Rocznie w Bibliotece głównej i jej sześciu filiach rejestrujemy ponad 7800 czytelników, ponad 65.000 odwiedzin oraz 165 tysięcy wypożyczeń książek i 2.100 kaset wideo. W ostatnich latach położono szczególny nacisk na rozwój funkcji informacyjnej, kupując poszukiwane książki popularnonaukowe i naukowe, dokonując systematycznej selekcji książek w Czytelni. W roku 2002 Czytelnię przy ul. Targowej 1 odwiedziło 23.585 czytelników, którym udzielono 6.426 informacji. Łącznie we wszystkich placówkach bibliotecznych udzielono 11.381 informacji, w tym na wsi 1.159. Z roku na rok odnotowuje się tendencje wzrostowe zainteresowaniem informacją. Upowszechniając książkę i czytelnictwo bibliotekarze chętnie sięgają po tradycyjne, wypróbowane metody. Przygotowują wiele wystaw książkowych, mających zaprezentować bogactwo i różnorodność tematyczną zgromadzonego księgozbioru. Przygotowujemy lekcja biblioteczne, przyjmujemy wycieczki zapoznając ich uczestników z pracą Biblioteki, rodzajem gromadzonych materiałów itp. Z niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się spotkania z pisarzami, poetami, aktorami. Szczególne miejsce w działalności Biblioteki zajmuje praca z dziećmi i młodzieżą, która ma na celu nie tylko przyciągnięcie do Biblioteki młodego czytelnika, ale przede wszystkim wyrobienie nawyku czytania. Proponujemy młodym czytelnikom bogaty i różnorodny księgozbiór oraz ciekawe formy pracy, prelekcje, pogadanki, konkursy gry i zabawy. Corocznym zwyczajem w okresie wakacji i ferii zimowych organizowane są zajęcia z dziećmi. Rawicka Biblioteka Publiczna włączyła się do akcji „Cała Polska czyta Dzieciom”, która cieszy się niesłychanym powodzeniem i zatacza coraz to większe kręgi. Pracownicy Rawickiej Biblioteki Publicznej od lat zajmują się ludźmi szczególnie dotkniętymi przez los – chorymi i niepełnosprawnymi poprzez dostarczanie im książek do domu. Rawicka Biblioteka Publiczna jak przystało na miarę Biblioteki XXI wieku posiada stałe łącze internetowe z dwoma stanowiskami komputerowymi, jak również Lokalny Punkt Informacji Europejskiej, który posiada bogaty księgozbiór książek i broszur dzięki czemu czytelnik ma dostęp do światowych zasobów informacyjnych i nowoczesnych nośników informacji. Bogactwo i różnorodność form pracy, znacznie wykraczają poza podstawową działalność statutową otwartość na potrzeby środowiska, dogodne godziny otwarcia, bogaty i różnorodny księgozbiór, wytrwała mrówcza praca zespołu bibliotekarzy to czynniki pomagające osiągnąć bardzo wysoki wskaźnik wypożyczeń czytelniczych.

Załączniki

  Schemat organizacyjny 2012 r. 24,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XXIV.20....uchwała.pdf 22,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik do Uchw...012.tekst.pdf 43,5 KB (pdf) szczegóły pobierz