2015-03-19

Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi

Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi
Zielona Wieś 72
63-900 Rawicz
tel. +48 65 545 12 26
e-mail: spzielonawies@rawicz.pl
strona internetowa: www.spzielonawies.rawicz.pl

 
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Wsi jest placówką publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Rawicz. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
 
Z dniem 1 września 2011r. przedszkola w Zielonej Wsi i Ugodzie stały się oddziałami naszej placówki.
W roku szkolnym 2011/2012 do przedszkola w Zielonej Wsi uczęszcza 20 wychowanków.
Do oddziału „zerowego” 27 osób, natomiast oddział łączony w Ugodzie liczy 19 dzieci.
Do szkoły w roku szkolnym 2011/2012 przyjęto 119 uczniów, w 7 oddziałach pod opieką 14 nauczycieli.
W klasach I-III uczy się 51 uczniów, natomiast klasy IV-VI liczą 68 uczniów.
W szkole znajduje się 7 izb lekcyjnych i pracownia komputerowa.
 
Uczniowie korzystają ze świetlicy wiejskiej, w której odbywają się okolicznościowe apele, imprezy szkolne oraz zajęcia sportowe.
 
Placówka bierze udział w różnego rodzaju programach:
- „Owoce w szkole”
- „Szklanka mleka”
- „Radosna szkoła”
- „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III”
 
Od 1 września 2001r. uruchomiono w szkole punkt żywieniowy. Wszyscy uczniowie korzystają z ciepłej herbaty oraz drugiego śniadania w ramach rządowej akcji dożywiania.
Mimo, iż pomieszczenia dydaktyczne naszej szkoły nie należą do bogato wyposażonych, uczniowie osiągają dobre wyniki w nauce, dzięki pracy wykwalifikowanej kadrze nauczycieli, a także niezbyt dużej liczebności klas.
Od tego roku szkolnego w placówce został zatrudniony logopeda.
 
Młodzież bierze udział w następujących zajęciach pozalekcyjnych:
- kółko teatralne „TALIA”
- kółko matematyczne – Z Pitagorasem na Ty”
- kółko historyczno-przyrodnicze
- kółko religijne „Boże pszczółki”
- nauce języka angielskiego
- spotkaniach drużyny zuchowej
 
W obecnej chwili na terenie szkoły jest boisko sportowe pod nazwą „ORLIK 2012”.

Załączniki

  Statut SP ZW.pdf 84,15 KB (pdf) szczegóły pobierz