2015-03-19

Rawicka Biblioteka Publiczna

ul. Targowa 1 63-900 RAWICZ
Dyrektor: Mirosława Potkowska
Tel. +48 545 20 04 Tel. kom. 519 518 577
e-mail: biblioteka@rawicz.pl  
Strona internerowa: www.biblioteka.rawicz.pl


Na terenie miasta i gminy Rawicz sieć biblioteczna przedstawia się następująco:
 
Rawicka Biblioteka Publiczna
  • Gromadzenie i Opracowanie zbiorów
  • Wypożyczalnia dla Dorosłych
  • Czytelnia d. Lokalny Punkt Informacji Europejskiej
  • Oddział dla Dzieci i Młodzieży
  • 2 filie miejskie: Filia Nr 2 (ul. Staszica 4a działa wspólnie z Oddziałem dla Dzieci) Filia Rawicz – Sarnowa (Rynek – Ratusz) 4 filie wiejskie: Filia Sierakowo (ul. Przyjemskiego 15) Filia nr 1 Dędno Polskie (były budynek szkoły podstawowej)  Filia Słupia Kapitulna (Dom Strażaka) Filia Zielona Wieś(Szkoła Podstawowa)
Rawicka Biblioteka Publiczna rozpoczęła swoją działalność 19 lutego 1948 roku z inicjatywy ówczesnych władz oświatowych, jako pierwsza Biblioteka Publiczna w dziejach miasta, a także pierwsza Biblioteka Publiczna uruchomiona po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej na terenie obecnego miasta i gminy Rawicz. W chwili obecnej Rawicka Biblioteka Publiczna działa na terenie całego powiatu rawickiego poprzez Bibliotekę główną mieszczącą się w Domu Kultury ul. Targowa 1, Oddział dla Dzieci oraz 6 filii . Zbiory Biblioteki to ponad 135 tysięcy książek 1016 zbiorów specjalnych oraz 27 tytułów czasopism, 190 czasopism oprawnych. Coroczny zakup książek waha się w granicach 3.000 ks. W doborze księgozbioru szczególny nacisk kładzie się na potrzeby młodzieży uczącej i studiującej, w tym też wprowadzono ”specjalny zeszyt ”, w którym czytelnicy mogą wpisać swoje potrzeby i uwagi na temat zakupu książek. Obecnie w dobie reformy szkolnictwa, gdy zmienia się kanon lektur szkolnych staramy się w miarę możliwości kompletować nowe tytuły . W skład naszego księgozbioru wchodzi również wydawnictwo regionalne, dotyczące naszego miasta i powiatu, który jest systematycznie uzupełniany, tworzone są również kartoteki jak również wycinki prasowe. Rawicka Biblioteka Publiczna z roku na rok notuje coraz większą liczbę osób korzystających z naszych placówek. Rocznie w Bibliotece głównej i jej sześciu filiach rejestrujemy ponad 7800 czytelników, ponad 65.000 odwiedzin oraz 165 tysięcy wypożyczeń książek i 2.100 kaset wideo. W ostatnich latach położono szczególny nacisk na rozwój funkcji informacyjnej, kupując poszukiwane książki popularnonaukowe i naukowe, dokonując systematycznej selekcji książek w Czytelni. W roku 2002 Czytelnię przy ul. Targowej 1 odwiedziło 23.585 czytelników, którym udzielono 6.426 informacji. Łącznie we wszystkich placówkach bibliotecznych udzielono 11.381 informacji, w tym na wsi 1.159. Z roku na rok odnotowuje się tendencje wzrostowe zainteresowaniem informacją. Upowszechniając książkę i czytelnictwo bibliotekarze chętnie sięgają po tradycyjne, wypróbowane metody. Przygotowują wiele wystaw książkowych, mających zaprezentować bogactwo i różnorodność tematyczną zgromadzonego księgozbioru. Przygotowujemy lekcja biblioteczne, przyjmujemy wycieczki zapoznając ich uczestników z pracą Biblioteki, rodzajem gromadzonych materiałów itp. Z niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się spotkania z pisarzami, poetami, aktorami. Szczególne miejsce w działalności Biblioteki zajmuje praca z dziećmi i młodzieżą, która ma na celu nie tylko przyciągnięcie do Biblioteki młodego czytelnika, ale przede wszystkim wyrobienie nawyku czytania. Proponujemy młodym czytelnikom bogaty i różnorodny księgozbiór oraz ciekawe formy pracy, prelekcje, pogadanki, konkursy gry i zabawy. Corocznym zwyczajem w okresie wakacji i ferii zimowych organizowane są zajęcia z dziećmi. Rawicka Biblioteka Publiczna włączyła się do akcji „Cała Polska czyta Dzieciom”, która cieszy się niesłychanym powodzeniem i zatacza coraz to większe kręgi. Pracownicy Rawickiej Biblioteki Publicznej od lat zajmują się ludźmi szczególnie dotkniętymi przez los – chorymi i niepełnosprawnymi poprzez dostarczanie im książek do domu. Rawicka Biblioteka Publiczna jak przystało na miarę Biblioteki XXI wieku posiada stałe łącze internetowe z dwoma stanowiskami komputerowymi, jak również Lokalny Punkt Informacji Europejskiej, który posiada bogaty księgozbiór książek i broszur dzięki czemu czytelnik ma dostęp do światowych zasobów informacyjnych i nowoczesnych nośników informacji. Bogactwo i różnorodność form pracy, znacznie wykraczają poza podstawową działalność statutową otwartość na potrzeby środowiska, dogodne godziny otwarcia, bogaty i różnorodny księgozbiór, wytrwała mrówcza praca zespołu bibliotekarzy to czynniki pomagające osiągnąć bardzo wysoki wskaźnik wypożyczeń czytelniczych.

Załączniki

  STATUT 714,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UCHWAŁA nr XXIV/203/12 4,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Schemat organizacyjny 2012 r. 24,3 KB (pdf) szczegóły pobierz